Żanex - betoniarnia

Beton

Beton jest dostarczany na odległość do 50 km przy zastosowaniu odpowiednich środków opóźniających. Firma posiada również możliwość wykonania dowolnego betonu według życzenia klienta.

"ŻANEX" posiada także własne laboratorium, w którym badana jest wytrzymałość betonu.

 

 
 
 

Beton towarowy

fundamenty, beton podkładowy, wyrównawcze

C 10/12 (B-10),
C 12/15 (B-15)

 
 
 

Beton konstrukcyjny

stropy, belki, słupy,
elementy konstrukcyjne

C 16/20 (B-20),
C 20/25 (B-25)

 
 
 

Budownictwo drogowe

elementy sprężone, budownictwo mostów

C 25/30 (B-30), C 30/37 (B-37), C 35/45 (B-45), C 40/50 (B-50)

 

Aktualnie w swojej stałej ofercie posiadamy betony:

  od których wymagane jest opóźnione wiązanie i twardnienie,

  od których wymagana jest duża wodoszczelność i mała nasiąkliwość.

  do wyrobów, elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych, w szczególności gęsto zbrojonych i cienkościennych,

  od których wymagana jest odporność na działanie mrozu, w szczególności betony narażone na stały dostęp wody,

  od których wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości bez obróbki cieplnej (wykonywane w niskich temperaturach oraz w warunkach zimowych),