Żanex - betoniarnia

Oferta

Beton

Beton jest dostarczany na odległość do 50 km przy zastosowaniu odpowiednich środków opóźniających. Firma posiada również możliwość wykonania dowolnego betonu według życzenia klienta.

"ŻANEX" posiada także własne laboratorium, w którym badana jest wytrzymałość betonu.

 

 
 
 

Beton towarowy

fundamenty, beton podkładowy, wyrównawcze

C 10/12 (B-10),
C 12/15 (B-15)

 
 
 

Beton konstrukcyjny

stropy, belki, słupy,
elementy konstrukcyjne

C 16/20 (B-20),
C 20/25 (B-25)

 
 
 

Budownictwo drogowe

elementy sprężone, budownictwo mostów

C 25/30 (B-30), C 30/37 (B-37), C 35/45 (B-45), C 40/50 (B-50)

 

Aktualnie w swojej stałej ofercie posiadamy betony:

  od których wymagane jest opóźnione wiązanie i twardnienie,

  od których wymagana jest duża wodoszczelność i mała nasiąkliwość.

  do wyrobów, elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych, w szczególności gęsto zbrojonych i cienkościennych,

  od których wymagana jest odporność na działanie mrozu, w szczególności betony narażone na stały dostęp wody,

  od których wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości bez obróbki cieplnej (wykonywane w niskich temperaturach oraz w warunkach zimowych),

 

Kruszywa

 

Firma świadczy usługi w zakresie sprzedaży następujących kruszyw:

 Piasek drobny

 Piasek 0-2

 Grys 2-8

 Grys 8-16

 Kruszywo 0-63

 Kruszywo 31,5-63

 Kruszywo ze złoża

 Masy skalno-ziemne