Żanex - betoniarnia

Oferta

Beton

Beton jest dostarczany na odległość do 50 km przy zastosowaniu odpowiednich środków opóźniających. Firma posiada również możliwość wykonania dowolnego betonu według życzenia klienta.

"ŻANEX" posiada także własne laboratorium, w którym badana jest wytrzymałość betonu.

 

 
 
 

Beton towarowy

fundamenty, beton podkładowy, wyrównawcze

C 10/12 (B-10),
C 12/15 (B-15)

 
 
 

Beton konstrukcyjny

stropy, belki, słupy,
elementy konstrukcyjne

C 16/20 (B-20),
C 20/25 (B-25)

 
 
 

Budownictwo drogowe

elementy sprężone, budownictwo mostów

C 25/30 (B-30), C 30/37 (B-37), C 35/45 (B-45), C 40/50 (B-50)

 

Aktualnie w swojej stałej ofercie posiadamy betony:

  od których wymagane jest opóźnione wiązanie i twardnienie,

  od których wymagana jest duża wodoszczelność i mała nasiąkliwość.

  do wyrobów, elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych, w szczególności gęsto zbrojonych i cienkościennych,

  od których wymagana jest odporność na działanie mrozu, w szczególności betony narażone na stały dostęp wody,

  od których wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości bez obróbki cieplnej (wykonywane w niskich temperaturach oraz w warunkach zimowych),

 

Zaprawy

Oferujemy zaprawę murarską do murowania o odpowiedniej konsystencji. Zaprawa nadaje się do murowania przez okres 2 dni bez pogorszenia jej właściwości. Zaprawę dostarczamy na miejsce budowy betonowozami, gdzie następuje rozładunek do specjalnych pojemników. Pojemniki na zaprawę można zamówić i odebrać na betoniarni. Zaprawę można również odebrać na betoniarni własnym transportem.

Ponadto oferujemy zaprawy cementowe (M-8 oraz M-10) stosowane na wylewki, pod posadzki oraz jako warstwy wykończeniowe.

 

Handel

Cement dostarczamy bezpośrednio do klienta specjalnymi samochodami. Oferujemy wysokiej klasy cement, z którego można uzyskać bardzo dobrej jakości beton oraz o dużej wytrzymałości prefabrykaty np. kostka brukowa. Szczegółowych informacji na temat możliwości zastosowania oferowanych przez "ŻANEX" rodzajów cementu, ich cech użytkowych udziela nasz doradca. Prosimy tylko o kontakt telefoniczny z firmą. Wszystkie cementy przez nas oferowane posiadają certyfikat.

Firma prowadzi również sprzedaż kruszywa: cement luzem, piasek, grys.

Zakres naszych cementów obejmuje:

a) cement portlandzki:

  • CEM I 42,5R, CEM I 52,5
  • żużlowy CEM II/A-S, CEM II/B-S
  • popiołowy CEM II/A-V, CEM II/B-S
  • wapienny CEM II/A-L, CEM II/B-L

b) cement hutniczy:

  • CEM III/A, CEM III/B